Fornyelsen forsætter

Velkommen til Nordstrandsbroens hjemmeside.
Broen har de seneste år gennemgået en kraftig fornyelse, og til sæsonen 2016 var
det muligt at udskifte det sidste stykke bro ud til bade platformen.
Vi håber alle er glade for resultatet, og retter i den forbindelse en stor tak til
alle de engagerede bidragsydere som har være med til at muliggøre fornyelsen.

Til sæsonen 2017 håber vi på, at kunne udskifte dækket på platformen,
stikbroen samt badetrapperne.
Forårets aktiviteterne har desværre efterlad kassen fuldstændig tom.
Der er derfor fortsat behov for at alle støtter op om projektet.

Hvis du ikke allerede har støttet op om fornyelse, så se hvordan du gør her på siden.